HEIDI VANDENBROEKE
|
Kandidaat 10 Vlaamse lijst N-VA
HEIDI VANDENBROEKE
|
Kandidaat 10 Vlaamse lijst N-VA
About_photo

'ONS' HEIDI

Uw kandidaat op 25 mei
Mijn vader, wijlen Chris Vandenbroeke - Vlaams volksvertegenwoordiger en gemeenschapssenator - wakkerde het politieke vuur in mij aan. De drang om door daadkracht onze welvaart te vrijwaren, stond daarbij centraal. Jarenlang ben ik actief als lokaal mandataris en die ervaring wil ik uitbreiden naar Vlaanderen. De uitdagingen die voor ons liggen, zoals de vergrijzing, het onderwijs en een economisch bedrijvig Vlaanderen, wil ik aanpakken. Loon naar werken en wie het moeilijk heeft, de juiste begeleiding geven. Iedereen heeft recht op zijn zitje in de trein naar de toekomst.
signiture

Kiekjes

Chris Vandenbroeke

Politiek zit in mijn genen en dat heb ik aan niemand minder dan aan mijn eigen vader te danken. Gemakkelijker maakt het je leven niet, dat weet ik ondertussen ook wel. Maar niets doen en hard roepen langs de zijlijn haalt niets uit en dus is de handen uit de mouwen steken de enige overblijvende mogelijkheid, zo heb ik het geleerd.

Rondom mij zie ik een groeiende aversie tov politiek en politici. Dat kan ik dan wel betreuren maar ook wel begrijpen. Alleen, ik heb een ander voorbeeld gezien en daar kan ik alleen maar dankbaar om zijn.

Mijn vader groeide op als zoon van eenvoudige, hardwerkende textielarbeiders, een afkomst waar hij, met recht en rede, fier op was.

Hij heeft me geleerd dat eenvoud siert, dat je niets voor niets krijgt, dat je iedereen behandelt zoals je zelf behandeld wil worden, dat een goeiedag geen geld kost… dat op je lauweren rusten geen optie is, dat je er ook nieuwe kan veroveren.

Het beste uit jezelf halen, het beste uit anderen halen en dit vanuit een eerlijkheid, rechtvaardigheid en rechtlijnigheid die je je eigen maakt kan alleen maar leiden tot een betere samenleving.

Dat dit kan zonder franje, hoogmoed maar met de voeten op de grond vanuit een realistische maar kritische invalshoek heb ik in zijn persoon ervaren.

Dit is de politieke cultuur waar ikzelf voor sta en waarvan ik hoop dat dit de weg is die de politiek toekomstgericht kan uitgaan.

Mijn 10
waarden

Mijn 10
waarden

 • 92%

  Rechtlijnig in woord en daad

 • 90%

  Doorzetter en volhouder

 • 83%

  Recht door zee mentaliteit

 • 95%

  Positieve ingesteldheid

 • 100%

  Hart op juiste plaats

 • 99%

  Open en integer

 • 100%

  Rechtvaardigheid boven alles

 • 83%

  Vriendelijk voor iedereen

 • 87%

  Een luisterend oor

 • 97%

  Actief en betrokken

Mijn
onderwerpen

Mijn
onderwerpen

 • Economie
  Voor ondernemerschap
  De crisis is ondertussen wel nog verder uitgediept, maar het beleid van de federale regering is ook voor een groot stuk mee verantwoordelijk. Allerhande maatregelen, zoals de nieuwe, nog steeds onduidelijke regels voor bedrijfswagens, jagen bedrijven op kosten en tegelijk worden ondernemers geviseerd met monsterboetes van 309 procent, een verdubbeling van het aantal fiscale controles en het inzetten van speciale fraudeteams. Dat beleid, gestoeld op wantrouwen tegenover alle ondernemers, doet het ondernemerschap in ieder geval geen goed, net als het ontbreken van krachtige relancemaatregelen om het ondernemerschap aan te moedigen. Er heerst op dit moment absoluut geen klimaat om als zelfstandige aan de slag te gaan. Wat kunnen we dan wel doen? In eerste instantie is het van belang na te gaan waar onze sterktes liggen en hier ten volle op in te zetten. Keuzes maken zal sowieso aan de orde zijn, budgettair kunnen we nu eenmaal niet van alle garen goud spinnen. Het bepleiten van een intense en nauwe samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is absoluut aan de orde. Ook inzetten op O&O, onderzoek en ontwikkeling, is cruciaal in een regio die het moet hebben van brains als belangrijkste grondstof. Ook op het fiscaal stimuleren en administratieve vereenvoudiging voor startende ondernemers moet absoluut worden ingezet, als we Vlaanderen economisch op de wereldkaart willen houden.
 • Verkeersveiligheid
  Voor een veilige toekomst
  Dat elk slachtoffer in het verkeer er één teveel is, spreekt voor zich. Inzetten op een beleid dat absolute verkeersveiligheid vooropstelt en alle bestaande valkuilen tracht weg te werken is een thema waar N-VA en ikzelf volop voor gaan. 1) Kwaliteit en aanbod fietspaden: Uit een analyse blijkt dat slecht 1/10 huishoudens tevreden zijn over de bestaande voorzieningen terwijl 6/10 deze totaal ontoereikend vinden. Met mondjesmaat worden de vrijgemaakte budgetten opgetrokken maar extra inspanningen zullen noodzakelijk zijn om de jarenlange achterstand in te halen. 2) Weekendongevallen: Heel wat ongevallen gebeuren ’s avonds, ’s nachts en tijdens het weekend. Een beter, langer en uitgebreider openbaar vervoersaanbod moet hierin absoluut een helpende hand bieden. 3) Zwarte punten: Verkeerspunten die sinds jaar en dag als risicovol worden beschouwd, moeten niet alleen in kaart worden gebracht. Men moet hierin verantwoordelijkheid opnemen en prioritair deze punten aangepakken binnen een maximumtermijn van een jaar na vaststelling. 4) Regelgeving: N-VA wil een volledige regionalisering van de bevoegdheden omtrent reglementering, toezicht, opleiding, communicatie en sensibilisering. Momenteel is dit een kluwen waar onduidelijkheid troef is en men daardoor verantwoordelijkheden doorschuift. Politieke eindverantwoordelijkheid behoort toe aan de Vlaamse Minister van mobiliteit. We kiezen voor een uniforme vormgeving van de wegen zodat deze voor elke gebruiker leesbaar en duidelijk zijn. N-VA gaat voor de opmaak van regionale veiligheidsplannen met duidelijk afgelijnde prioriteiten en budgetten. Op die manier willen we de verkeersveiligheid planmatig en efficiënt aanpakken.
 • Fiscaliteit
  Voor een correcte maatschappij
  Voor de N-VA is de grens bereikt. De inkomsten van de overheid zijn de voorbije jaren gestegen tot ongekende hoogtes. Die torenhoge belastingen vallen vooral ten laste van wie werkt, spaart en onderneemt. Dat moet stoppen. Te veel belastingen vernietigen jobs en ontmoedigen ondernemers om risico’s te nemen. Daarom moeten zowel de personenbelasting, de sociale bijdragen als de vennootschapsbelasting naar omlaag. Een land kan alleen welvarend zijn als de inkomsten en uitgaven van de overheid in evenwicht zijn. Een overheid die geld leent voor lopende uitgaven, schuift de problemen door naar de volgende generatie. De overheid zal de lagere belastinginkomsten moeten compenseren. De N-VA wil daarom de Moesen-norm introduceren. Daarbij wordt het totaal van de overheidsuitgaven gedurende enkele jaren bevroren. Binnen dat bevroren totaalbudget kunnen bepaalde deelbudgetten – zoals de pensioenen – vanzelfsprekend nog groeien. Dat verplicht de overheid om keuzes te maken: hier snoeien om elders te kunnen groeien. Wanneer we structureel willen besparen, zullen we echter ook naar de structuren moeten kijken. Lagere belastingen invoeren wordt makkelijker wanneer Vlaanderen zelf bevoegd wordt voor zijn fiscaliteit. Een groot deel van de Vlaamse ontvangsten vloeit vandaag rechtstreeks of onrechtstreeks naar het zuiden van het land. Geen wonder dat de Franstaligen reserves maken bij de Vlaamse eis voor minder belastingen. Op vandaag zijn we werelkampioen inzake lasten op arbeid waardoor we alle zuurstof voor ondernemers en onze concurrentiepositie wegzuigen. Wie werkt ziet zijn koopkracht ondermijnd. Van elke 100 euro die bruto verdiend wordt blijft slechts 44,6 euro besteedbaar. Conclusie: onze fiscaliteit moet eenvoudiger, rechtvaardiger, competitiever en stabieler zodat we een rechtszeker klimaat creëren.
 • Onderwijs
  Voor onze gezonde basis
  De belangrijkste grondstof die Vlaanderen rijk is, zijn onze hersenen. Omzichtigheid is dus geboden en daarom moeten we er ook optimaal mee omspringen. Europees en wereldwijd staan het niveau van het Vlaams onderwijs aan de absolute top. Dé uitdaging bij uitstek is dan ook om daar te blijven. Het huidige systeem is gestoeld op aloude structuren die niet helemaal meer voldoen aan de noden van onze moderne en geëvolueerde maatschappij. N-VA heeft een duidelijke toekomstvisie omtrent de hervorming van het onderwijs, waarbij uitgegaan wordt van eenieders sterkte. Knelpunten worden gedetecteerd en oplossingen geboden : 1) Leerlingen moeten een keuze kunnen maken op basis van hun capaciteiten, competenties en interesses, 2) Taalkennis moet versterkt worden, want dat zorgt al te vaak voor een onnodige achterstand, 3) Wetenschap en techniek worden als aparte vakken geïmplementeerd in het basisonderwijs, 4) Op het einde van het secundair onderwijs voorziet men een oriënteringsproef om zo een realistische studiekeuze mogelijk te maken, 5) De rol van de CLB’s positief herbekijken, 6) Overbodige studierichtingen, die geen enkel uitzicht op een job bieden, afschaffen. Bij de hervorming van het onderwijs wil N-VA niet focussen op de structuren maar op het versterken van de mensen. Een hardwerkend en gemotiveerd lerarenkorps is immers de sleutel tot een sterk en kwaliteitsvol onderwijs.
 • Werkende mama's
  Voor ons allemaal
  Nog nooit zijn meer vrouwen aan het werk geweest als vandaag en nooit was de druk van de combinatie werk-gezin groter. Het vinden van een evenwicht tussen werk, gezin en vrije tijd is daardoor ook een grote uitdaging geworden. Zelf word ik dagelijks met deze realiteit geconfronteerd en weet ik uit ervaring dat je constant keuzes moeten maken en opofferingen doen. Deze dagelijkse evenwichtsoefening vraagt echter om een beleid ter ondersteuning, een beleid dat rekening houdt met de hedendaagse realiteit van die hardwerkende mama's. Ondertussen stellen we vast dat dienstencheques duurder worden, dat tijdskrediet strenger wordt gereglementeerd,… allemaal ingrepen die deze realiteit tegenspreken. N-VA en ikzelf pleiten er als gezinspartij voor dat het gezinsbeleid een volledige Vlaamse bevoegdheid wordt om zo oa volop in te zetten op de structurele uitbouw van voldoende opvangmogelijken. We moeten een realiteit creëren waar iedereen, die daarvoor kiest, zich voluit kan ontplooien en ontwikkelen, daar wil ik volop op inzetten.

Contact

Adres: Boulezlaan 26, 8790 Waregem

Tel: 0478.43.10.05

E-Mail: Heidi@HeidiVandenbroeke.be

Zin om deze campagne te ondersteunen of een bord bij je te plaatsen. Laat het me aub weten...